TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L152 do L155 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 152 (zakonodaja) – 3. junij 2022

Uredba (EU) 2022/870 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

103

  • L 153 (zakonodaja) – 3. junij 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/876 z dne 3. junija 2022 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

1

Uredba Sveta (EU) 2022/877 z dne 3. junija 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

11

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/878 z dne 3. junija 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

15

Uredba Sveta (EU) 2022/879 z dne 3. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

53

Uredba Sveta (EU) 2022/880 z dne 3. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

75

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/881 z dne 3. junija 2022 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

77

Sklep Sveta (SZVP) 2022/882 z dne 3. junija 2022 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

88

Sklep Sveta (SZVP) 2022/883 z dne 3. junija 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

92

Sklep Sveta (SZVP) 2022/884 z dne 3. junija 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

128

Sklep Sveta (SZVP) 2022/885 z dne 3. junija 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

139

  • C 219I (informacije in objave) – 3. junij 2022

2022/C 219 I/01 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/883, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/878 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

2022/C 219 I/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

2022/C 219 I/03 – Obvestilo subjektom Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 in TV Centre International o njihovi vključitvi v Sklep Sveta 2014/512/SZVP in Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

5

  • L 154 (zakonodaja) – 7. junij 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/887 z dne 28. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/625 glede oznak kombinirane nomenklature in harmoniziranega sistema ter uvoznih pogojev za nekatere sestavljene proizvode, spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2122 glede nekaterega blaga in hišnih ptic, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/630 glede zahtev za sestavljene proizvode, izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah ( 1 )

23

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/396 z dne 9. marca 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 80, 9.3.2022 )

76

  • C 221 (informacije in objave) – 7. junij 2022

2022/C 221/02 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/881, in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/876 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

2

2022/C 221/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

3

  • C 223 (informacije in objave) – 8. junij 2022

2022/C 223/03 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protisubvencijskih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

37

  • L 155 (zakonodaja) – 8. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/894 z dne 7. junija 2022 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/141 za uvoz nekaterega pribora (fitingov) iz nerjavnega jekla za soležno varjenje cevi, dokončanega ali nedokončanega, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterega pribora (fitingov) iz nerjavnega jekla za soležno varjenje cevi, dokončanega ali nedokončanega, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

36

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 8.junij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih