TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L156 do L162 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 156 (zakonodaja) – 9. junij 2022

Sklep št. 1/2022 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Črna gora z dne 9. februarja 2022 o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2022/904]

72

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 465, 29.12.2021 )

161

  • L 158 (zakonodaja) – 13. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/914 z dne 10. junija 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

158

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2022/660 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 120, 21.4.2022 )

65

  • L 159 (zakonodaja) – 14. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/918 z dne 13. junija 2022 o določitvi tehničnih specifikacij zahtev po podatkih za temo „globalne vrednostne verige“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

43

  • C 229 (informacije in objave) – 14. junij 2022

2022/C 229/04 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

8

  • L 160 (zakonodaja) – 15. junij 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/922 z dne 9. junija 2022 o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013

1

  • C 231 (informacije in objave) – 15. junij 2022

2022/C 231/11 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz armaturnih palic s poreklom iz Republike Belorusije

21

  • L 161 (zakonodaja) – 16. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/926 z dne 15. junija 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/927 z dne 15. junija 2022 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

28

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/928 z dne 15. junija 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

67

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/658 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 120, 21.4.2022 )

122

  • L 162 (zakonodaja) – 17. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/933 z dne 13. junija 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

23

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/934 z dne 16. junija 2022 o obvezni registraciji uvoza nekaterih aluminijastih koles s poreklom iz Maroka

27

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 17.junij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih