TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L176 do L188 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

 • L 177 (zakonodaja) – 2. julij 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1121 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

1

 • C 222 (informacije in obvestila) – 2. julij 2019

2019/C 222/01 – Seznam pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v schengenskem informacijskem sistemu druge generacije v skladu s členom 31(8) Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter členom 46(8) Sklepa Sveta 2007/533/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema

1

 • C 219 (informacije in obvestila) – 1. julij 2019

2019/C 219/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

( …. nadomesti se pojasnjevalna opomba k tarifni številki KN „2206 00 Druge fermentirane pijače ….)

4

2019/C 220/14 – Zadeva C-268/18: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 2. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bacău – Romunija) – SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală a Vămilor (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitevKombinirana nomenklaturaTarifni podštevilki 85269120 in 85285900GPS navigacijski sistem z več funkcijami)

11

 • L 179 (zakonodaja) – 3. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1131 z dne 2. julija 2019 o vzpostavitvi carinskega orodja za izvajanje člena 14a Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 24a Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

12

 • L 181 (zakonodaja) – 5. julij 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1143 z dne 14. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede prijave nekaterih pošiljk majhne vrednosti

2

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1145 z dne 4. julija 2019 o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije brez spremembe veljavnih ukrepov

87

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1146 z dne 4. julija 2019 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz vroče valjanih jeklenih pilotov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

89

 • L 182 (zakonodaja) – 8. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1162 z dne 1. julija 2019 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede vzorcev veterinarskih spričeval BOV-X, OVI-X, OVI-Y in RUM ter seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih parkljarjev in svežega mesa v Unijo ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019 o spremembi in določitvi enotnega seznama za priloge k nekaterim uredbam o omejevalnih ukrepih, ki vsebujejo kontaktne podatke pristojnih organov držav članic in naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

33

 • L 183 (zakonodaja) – 9. julij 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1169 z dne 8. julija 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

1

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1171 z dne 8. julija 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

9

 • L 185 (zakonodaja) – 11. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1177 z dne 10. julija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede uvoza želatine, aromatične drobovine in topljenih maščob ( 1 )

26

Sklep Sveta (EU) 2019/1178 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, in Republiko San Marino, na drugi strani, v zvezi z določbami, ki se uporabljajo za ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov ter za ureditev za uvoz ekoloških proizvodov

30

Sklep št. 1/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 11. aprila 2019 v zvezi s pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji [2019/1186]

83

 • L 186 (zakonodaja) – 11. julij 2019

Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 ( 1 )

1

 • L 187 (zakonodaja) – 12. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1189 z dne 8. julija 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

14

 • L 188 (zakonodaja) – 12. julij 2019

Uredba (EU) 2019/1155 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

25

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 12. julij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih