TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L183 do L193 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 183 (zakonodaja) – 25. maj 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/823 z dne 20. maja 2021 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

5

  • L 185 (zakonodaja) – 26. maj 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/837 z dne 6. maja 2021 o stališču, ki ga Evropska unija zastopa v Mednarodnem svetu za tropski les v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006

23

  • L 186 (zakonodaja) – 27. maj 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/844 z dne 26. maja 2021 o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

26

  • C 199 (informacije in objave) – 27. maj 2021

2021/C 199/06 – Obvestilo o delnem ponovnem začetku preiskav, ki so privedle do protidampinških in protisubvencijskih ukrepov za uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta

6

  • L 188 (zakonodaja) – 28. maj 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/851 z dne 26. maja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

52

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/852 z dne 27. maja 2021 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 in Uredbe Komisije (ES) št. 847/2006 glede izključitve uvoza izdelkov s poreklom iz Združenega kraljestva iz tarifnih kvot

54

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/854 z dne 27. maja 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije in Indonezije

61

  • L 190 (zakonodaja) – 31. maj 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/863 z dne 28. maja 2021 o začetku preiskave glede možnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Maroka, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Maroka ali ne, ter o registraciji takega uvoza

76

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/864 z dne 28. maja 2021 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/492 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih Maroka, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Maroka ali ne, ter o registraciji takega uvoza

82

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/866 z dne 28. maja 2021 o začasni prekinitvi nekaterih ukrepov trgovinske politike, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/886, v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Združenih držav Amerike

94

  • L 191 (zakonodaja) – 31. maj 2021

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

  • C 205 (informacije in objave) – 31. maj 2021

2021/C 205/04 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Preja visoke trdnosti iz poliestra / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 26.2.2022)

4

  • L 193 (zakonodaja) – 1. junij 2021

Spremembe Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR, 1975) – V skladu s sporočilom depozitarju ZN C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 začnejo 1. junija 2021 za vse pogodbenice veljati naslednje spremembe Konvencije TIR

1

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 3. junij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih