TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L185 do L187 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 185 (zakonodaja) – 12. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1197 z dne 11. julija 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ter o popravku Priloge XIV glede vnosa za Združeno kraljestvo ( 1 )

 

117

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1200 z dne 11. julija 2022 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 5015) ( 1 )

 

138

  • L 187 (zakonodaja) – 14. julij 2022

Popravek Uredbe (EU) 2022/870 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani ( UL L 152, 3.6.2022 )

 

61

Sklep Sveta (EU) 2022/1211 z dne 12. julija 2022 o uvedbi eura na Hrvaškem 1. januarja 2023

31

Uredba Sveta (EU) 2022/1208 z dne 12. julija 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Hrvaško

18

Mnenje Evropske centralne banke z dne 4. julija 2022 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 zaradi uvedbe eura na Hrvaškem in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Hrvaško (CON/2022/24) 2022/C 271/03

3

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 14. julij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih