TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L188 do L189 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 188 (zakonodaja) – 15. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1219 z dne 14. julija 2022 o spremembi Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 glede vzorcev spričeval za vstop pošiljk nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo ( 1 )

75

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1221 z dne 14. julija 2022 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih koles s poreklom iz Maroka

114

Popravek Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/913 z dne 30. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 158, 13.6.2022 )

152

  • C 272 (zakonodaja) – 15. julij 2022

2022/C 272/04 – Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

4

  • C 274 (zakonodaja) – 18. julij 2022

2022/C 274/03 – Posodobljene vzorčne izkaznice, ki jih ministrstva za zunanje zadeve držav članic izdajajo pooblaščenim osebam diplomatskih misij in konzularnih predstavništev ter njihovim družinskim članom, kakor je navedeno v členu 20(2) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

3

  • C 275 (zakonodaja) – 18. julij 2022

2022/C 275/17 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2008/118/ES in Direktive (EU) 2020/262 (prenovitev) glede brezcarinskih prodajaln na francoskem terminalu predora pod Rokavskim prelivom (COM(2021) 817 final – 2021/0418 (CNS))

108

  • C 276 (zakonodaja) – 18. julij 2022

2022/C 276/14 – Zadeva T-151/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2022 – Češka republika/Komisija (Lastna sredstva Unije – Finančna odgovornost države članice – Uvozne dajatveIzplačilo zneskov, ki ustrezajo neizterjanim lastnim sredstvom, KomisijiTožba, ki temelji na neupravičeni obogatitvi Unije – Obveznosti države članice na področju lastnih sredstev – Obveznost jamstva – Oprostitev obveznosti dati na razpolago zneske, ki ustrezajo upravičenim zneskom, razglašenim za neizterljive)

9

  • L 189 (zakonodaja) – 18. julij 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1225 z dne 14. julija 2022 o začasnih izrednih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1227 z dne 15. julija 2022 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1228 z dne 14. julija 2022 o odstopanju od Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 za leto 2022 glede zahtevkov za pomoč ter zahtevkov za predplačila in delna izplačila zaradi krize, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino

18

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji (Uradni list Evropske unije L 67 z dne 2. marca 2022)

24

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 18. julij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih