TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L189 do L190 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 189 (zakonodaja) – 15. julij 2019

Uredba Sveta (EU, Euratom) 2019/1197 z dne 9. julija 2019 o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1198 z dne 12. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036

8

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1202 z dne 12. julija 2019 o harmoniziranih standardih za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljenih v podporo Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

71

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1203 z dne 12. julija 2019 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialne carine ni primerna za uvoz banan s poreklom iz Gvatemale

73

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1204 z dne 12. julija 2019 o uporabi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta za javna naročila, oddana za nekatere dejavnosti, povezane z zagotavljanjem nekaterih poštnih storitev in drugih storitev, ki niso poštne storitve, na Hrvaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5194) ( 1 )

75

  • C 238 (informacije in obvestila) – 15. julij 2019

2019/C 238/18 – Zadeva T-631/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019 – Remag Metallhandel in Jaschinsky/Komisija (Nepogodbena odgovornost — ProtidampingVztrajanje urada OLAF, naj države članice izterjajo prodidampinške dajatve za celoten uvoz silicijeve kovine s poreklom iz Tajvana brez dokaza, da je imela navedena silicijeva kovina poreklo na Kitajskem — Uredba (ES) št. 398/2004 in Izvedbena uredba (EU) št. 467/2010 — Vzročna zveza)

15

  • L 190 (zakonodaja) – 16. julij 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1205 z dne 12. julija 2019 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Belgija glede regije Flandrija na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5180)

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1206 z dne 12. julija 2019 o spremembi dela 1 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede veterinarskega spričevala za trgovino s psi, mačkami in belimi dihurji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5210) ( 1 )

11

  • C 239 (informacije in objave) – 16. julij 2019

2019/C 239/09 – Objava zahteve v skladu s členom 17(6) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89

9

  • C 240 (informacije in objave) – 16. julij 2019

2019/C 240/07 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (COM(2018) 813 final – 2018/0413 (CNS))

29

2019/C 240/08 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev (COM(2018) 812 final – 2018/0412(CNS)) Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga (COM(2018) 819 final – 2018/0415(CNS))

33

2019/C 240/12 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Usklajeni načrt za umetno inteligenco (COM(2018) 795 final)

51

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 16. julij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih