TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L191 do L192 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 191 (zakonodaja) – 17. julij 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1207 z dne 15. julija 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1208 z dne 15. julija 2019 o izvajanju člena 20(3) Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

 

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1210 z dne 15. julija 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

9

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/1211 z dne 15. julija 2019 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

11

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1212 z dne 16. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5436) ( 1 )

14

  • C 241 (informacije in obvestila) – 17. julij 2019

2019/C 241/01 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1210, in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/1207 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

1

2019/C 241/02 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

2

2019/C 241/04 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

4

2019/C 241/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

5

2019/C 241/06 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

6

2019/C 241/07 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

7

2019/C 241/08 – Posebno poročilo št. 12/2019 – E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s pobiranjem DDV in carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih

8

  • L 192 (zakonodaja) – 18. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1213 z dne 12. julija 2019 o določitvi podrobnih določb za zagotavljanje enotnih pogojev za izvajanje interoperabilnosti in združljivosti opreme za tehtanje, nameščene na vozilo, v skladu z Direktivo Sveta 96/53/ES (Besedilo velja za EGP.)

1

Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega sveta EU-Ukrajina z dne 2. julija 2018 o dopolnitvi Priloge I-A k poglavju 1 naslova IV Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2019/1218]

36

  • C 242 (informacije in objave) – 18. julij 2019

2019/C 242/01 – Obvestilo posameznikom, za katere veljajo omejitve potovanj iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

1

2019/C 242/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

3

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. julij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih