TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L194 do L198 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 194 (zakonodaja) – 22. julij 2019

Obvestilo o začasni uporabi Začasnega sporazuma o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1247 z dne 19. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5533) ( 1 )

27

  • L 195 (zakonodaja) – 23. julij 2019

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega Protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, ki je priložena Sporazumu

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1249 z dne 22. julija 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1250 z dne 22. julija 2019 o obveznosti registracije uvoza nekaterih cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije po ponovnem začetku preiskave za izvršbo sodb z dne 10. aprila 2019 v zadevah T-300/16 in T-301/16 glede izvedbenih uredb (EU) 2016/387 in (EU) 2016/388 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončne protidampinške dajatve na uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije

13

Sklep Sveta (EU) 2019/1251 z dne 15. julija 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992

18

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1254 z dne 22. julija 2019 o harmoniziranih standardih o varnosti igrač, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta

43

  • L 196 (zakonodaja) – 24. julij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1256 z dne 23. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/943 o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije, kar zadeva podaljšanje obdobja njene uporabe ( 1 )

3

  • L 197 (zakonodaja) – 25. julij 2019

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1259 z dne 24. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

2

  • L 198 (zakonodaja) – 25. julij 2019

REGULATION (EU) 2019/1239 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU

64

Uredba (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Besedilo velja za EGP)

241

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 25. julij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih