TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L208 do L210 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 208 (zakonodaja) – 8. avgust 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1332 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu

1

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

3

Uredba Sveta (EU) 2019/1333 z dne 25. junija 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo

42

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1334 z dne 7. avgusta 2019 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5989) ( 1 )

44

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17)

47

  • C 266 (informacije in objave) – 8. avgust 2019

2019/C 266/06 – Objava spremenjenega enotnega dokumenta na osnovi zahtevka za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

8

  • L 210 (zakonodaja) – 9. avgust 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1319 z dne 25. junija 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Odboru SGP, ustanovljenem z Začasnim sporazumom o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s spremembo nekaterih določb Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 9. avgust 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih