TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L213 do L218 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 213 (zakonodaja) – 6. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/966 z dne 1. julija 2020 o zaključku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, uvedbi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca in prenehanju registracije tega uvoza

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/968 z dne 3. julija 2020 o obnovitvi odobritve aktivne snovi piriproksifen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

7

  • L 214 (zakonodaja) – 6. julij 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/964 z dne 26. junija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin

3

  • C 221 (informacije in objave) – 6. julij 2020

2020/C 221/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(9505 – Praznični, karnevalski in drugi izdelki za razvedrilo, vključno s čarovniškimi triki in podobno)

4

2020/C 221/06 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

7

  • L 215 (zakonodaja) – 7. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/973 z dne 6. julija 2020 o odobritvi spremembe pogojev uporabe novega živilaizvleček beljakovin iz prašičjih ledvic“ in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( 1 )

7

  • C 223 (informacije in objave) – 7. julij 2020

2020/C 223/06 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

20

2020/C 223/07 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

31

  • L 217 (zakonodaja) – 8. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/977 z dne 7. julija 2020 o odstopanjih od uredb (ES) št. 889/2008 in (ES) št. 1235/2008 glede nadzora pridelave ekoloških proizvodov zaradi pandemije COVID-19 (Besedilo velja za EGP)

1

  • L 218 (zakonodaja) – 8. julij 2020

Sklep Sveta (SZVP) 2020/979 z dne 7. julija 2020 v podporo razvoju mednarodno priznanega sistema za potrjevanje upravljanja orožja in streliva v skladu z odprtimi mednarodnimi standardi

1

  • C 224 (informacije in objave) – 8. julij 2020

Sporočilo Komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, Sporočila o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, Sporočila Komisije – Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije in Sporočila Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 2020/C 224/02

2

Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil 2020/C 224/07

16

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 8. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih