TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L219 do L221 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 219 (zakonodaja) – 22. avgust 2019

Sklep Skupnega odbora EGP št. 193/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/1356]

1

Sklep Skupnega odbora EGP št. 194/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/1357]

3

Sklep Skupnega odbora EGP št. 195/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2019/1358]

5

Sklep Skupnega odbora EGP št. 196/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2019/1359]

7

Sklep Skupnega odbora EGP št. 197/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP [2019/1360]

8

Sklep Skupnega odbora EGP št. 198/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP [2019/1361]

10

Sklep Skupnega odbora EGP št. 208/2017 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2019/1371]

22

Popravek Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES ( UL L 127, 29.4.2014 )

25

Popravek Direktive 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES ( UL L 127, 29.4.2014 )

77

  • L 220 (zakonodaja) – 23. avgust 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1372 z dne 19. avgusta 2019 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6026) ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1373 z dne 22. avgusta 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6246) ( 1 )

6

  • L 221 (zakonodaja) – 26. avgust 2019

Sklep upravnega odbora Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine z dne 23. maja 2019 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja organa EIOPA

1

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 ( UL L 62, 8.3.2017 )

8

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 26. avgust 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih