TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L223 do L232 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 223 (zakonodaja) – 29. avgust 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1433 z dne 26. avgusta 2022 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6192) ( 1 )

1

  • L 224 (zakonodaja) – 30. avgust 2022

Uredba Komisije (EU) 2022/1435 z dne 26. avgusta 2022 o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ciprodinil in kalijev vodikov karbonat v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

1

  • L 227 (zakonodaja) – 1. september 2022

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

1

  • L 228 (zakonodaja) – 2. september 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1454 z dne 1. septembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

33

  • L 229 (zakonodaja) – 5. september 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1456 z dne 10. junija 2022 o odstopanju od člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoznih pogojev za vnos v Unijo lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike in izdelani pred 1. septembrom 2007

5

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1461 z dne 26. avgusta 2022 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6011)

69

  • C 335 (informacije in objave) – 2. september 2022

2022/C 335/03 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1447, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1446, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

2022/C 335/04 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1447, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1446, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

2022/C 335/11 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

15

  • C 340 (informacije in objave) – 5. september 2022

2022/C 340/40 – Zadeva T-278/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022 – Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture in Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Komisija (Damping – Uvoz jeklenih koles s poreklom s Kitajske – Uvedba dokončne protidampinške dajatve in dokončno pobiranje začasne dajatve – Člen 17(4), člena 18 in 20 Uredbe (EU) št. 2016/1036 – Nesodelovanje – Nezadostnost podatkov, ki so bili sporočeni Komisiji)

30

  • L 232 (zakonodaja) – 7. september 2022

Sklep št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. marca 2022 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2022/1476]

37

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 7. september 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih