TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L256 do L263 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 256 (zakonodaja) – 19. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1178 z dne 16. julija 2021 o spremembi nekaterih prilog k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede nekaterih seznamov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ( 1 )

63

Sklep Sveta (EU) 2021/1181 z dne 13. julija 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, glede sprejetja poslovnika Odbora za trgovino

99

  • C 289 (informacije in objave) – 19. julij 2021

2021/C 289/12 – Zadeva C-822/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu/Flavourstream SRL (Predhodno odločanje – Carinska unijaSkupna carinska tarifaKombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifne podštevilke 1702 90 95, 2912 49 00 in 3824 90 92 – Vodna raztopina)

9

2021/C 289/17 – Zadeva C-39/20: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 3. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 952/2013 – Carinski zakonik Unije – Člen 22(6), prvi pododstavek, v povezavi s členom 29 – Sporočitev razlogov zadevni osebi pred sprejetjem odločbe, ki bi imela negativne posledice zanjo – Člen 103(1) in člen 103(3)(b) – Zastaranje carinskega dolgaRok za obvestitev o carinskem dolgu – Zadržanje teka roka – Člen 124(1)(a) – Ugasnitev carinskega dolga v primeru zastaranja – Časovna uporaba določbe, ki določa razloge za zadržanje – Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj)

13

2021/C 289/18 – Zadeva C-76/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 3. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „BalevBio“ EOOD/Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“ (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklaturaBlago, sestavljeno iz različnih materialov – Rastlinska vlakna – Smola melamina – Tarifni številki 3924 in 4419 – Blago, opisano kot „lončki iz bambusa“)

13

  • L 261 (zakonodaja) – 22. julij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1207 z dne 19. julija 2021 o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo

47

  • L 260 (zakonodaja) – 21. julij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1197 z dne 13. julija 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

3

  • L 263 (zakonodaja) – 23. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1209 z dne 22. julija 2021 o začetku pregledov v zvezi z „novimi izvozniki“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/2230 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za tri kitajske proizvajalce izvoznike, odpravi dajatve na uvoz teh proizvajalcev izvoznikov in uvedbi registracije tega uvoza

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
 Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 23. julij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih