TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L269 do L274 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

 • L 269 (zakonodaja) – 17. oktober 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1952 z dne 13. oktobra 2022 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Posebnem odboru za geografske označbe ter trgovino z vini in žganimi pijačami, ustanovljenem s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Posebnega odbora

10

 • L 269I (zakonodaja) –17. oktober 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1955 z dne 17. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/1956 z dne 17. oktobra 2022 o izvajanju Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

9

 • L 270 (zakonodaja) –18. oktober 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1960 z dne 17. oktobra 2022 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2023 in 2024 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1961 z dne 17. oktobra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

16

 • L 271 (zakonodaja) –19. oktober 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1974 z dne 13. oktobra 2022 o podpisu, v imenu Unije, Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Kooperativno republiko Gvajano o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

1

Sklep Sveta (EU) 2022/1975 z dne 13. oktobra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s spremembo prilog 10-A in 10-B k Sporazumu

3

Sklep Sveta (EU) 2022/1976 z dne 17. oktobra 2022 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, glede sprejetja poslovnika Odbora za trgovino

17

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2022/411 z dne 10. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 84, 11.3.2022 )

23

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/408 z dne 10. marca 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 84, 11.3.2022 )

24

 • C 402 (informacije in objave) –19. oktober 2022

2022/C 402/10 – Obvestilo gospodarskim subjektom – Nov krog zahtevkov za opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatere industrijske in kmetijske proizvode

17

 • C 405 (informacije in objave) – 21. oktober 2022

2022/C 405/04 – Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v panevro-mediteranskem območju (v nadaljnjem besedilu: PEM)

56

2022/C 405/08 – Obvestilo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1986, in Uredbi Sveta (EU) No 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1985, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

65

2022/C 405/09 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

66

2022/C 405/10 – Obvestilo nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

68

 • L 272 (zakonodaja) –20. oktober 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1977 z dne 17. oktobra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru EU-Ukrajina v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, glede posodobitve Priloge XV (Približevanje carinske zakonodaje) k Sporazumu

2

Sklep št. 3/2022 Skupnega odbora EU-CTC z dne 29. septembra 2022 o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku [2022/1983]

36

Delegirana odločba Nadzornega organa EFTE št. 049/22/COL z dne 9. februarja 2022 o odobritvi treh odstopanj, ki jih je zahtevala Kneževina Lihtenštajn v zvezi s členom 30, členom 36(2) in točko 1.1.3.6.3, točka (b), Priloge 5 k lihtenštajnskemu Odloku z dne 3. marca 1998 o cestnem prevozu nevarnega blaga na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga [2022/1984]

47

 • L 272I (zakonodaja) –20. oktober 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1985 z dne 20. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1986 z dne 20. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

 • C 404 (informacije in objave) – 20. oktober 2022

2022/C 404/01 – Obvestilo v skladu s členom 34(7)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede odločb carinskih organov držav članic v zvezi z zavezujočimi informacijami, ki se nanašajo na uvrščanje blaga v carinsko nomenklaturo

1

 • L 273 (zakonodaja) –11. oktober 2022

Priporočilo št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Republika Moldavija z dne 22. avgusta 2022 o pridružitvenem načrtu EU-Republika Moldavija [2022/1997]

103

 • L 274 (zakonodaja) –24. oktober 2022

Direktiva (EU) 2022/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (kodificirano besedilo) ( 1 )

1

 • L 247I (zakonodaja) –24. oktober 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2034 z dne 24. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/2035 z dne 24. oktobra 2022 o izvajanju Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

4

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 25. oktober 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih