TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L288 do L295 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 295 (zakonodaja) – 16. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2247 z dne 15. novembra 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz izdelkov iz elektrolitsko kromiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Brazilije

7

Sklep št. 1/2022 Odbora za carinsko sodelovanje ESA-EU z dne 19. oktobra 2022 o samodejnem odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, glede samodejnega odstopanja na podlagi člena 44(8) za konzerviranega tuna in tunove fileje, uvožene v EU [2022/2251]

52

  • C 435 (informacije in objave) –16. november 2022

2022/C 435/07 – Sklep Komisije z dne 14 novembra 2022 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani

17

  • L 294 (zakonodaja) –15. november 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2237 z dne 14. novembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Demokratični republiki Kongo

1

  • L 293 (zakonodaja) –14. november 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2206 z dne 11. novembra 2022 o določitvi predloge za poročanje za letna poročila držav članic Evropskemu odboru za varstvo podatkov o uveljavljanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi s Schengenskim informacijskim sistemom

50

  • C 431 (informacije in objave) –14. november 2022

2022/C 431/05 – Zavezujoče informacije o poreklu

(Seznam organov, ki jih države članice in Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko določijo za sprejemanje zahtevkov za zavezujoče informacije o poreklu ali za izdajanje takih informacij.)

5

2022/C 431/06 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz ploščatega jekla z robno izboklino s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Turčije

11

  • C 432 (informacije in objave) – 14. november 2022

2022/C 432/20 – Zadeva T-744/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2022 – Methanol Holdings (Trinidad)/Komisija (Damping – Uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav – Izvedbena uredba (EU) 2019/1688 – Člen 3, od (1) do (3) in od (5) do (8), Uredbe (EU) 2016/1036 – Prodaja prek povezanih družb – Računska določitev izvozne cene – Škoda za industrijo Unije – Izračun nelojalnega nižanja cen – Vzročna zveza – Člen 9(4) Uredbe 2016/1036 – Izračun stopnje škode – Odprava škode)

19

2022/C 432/21 – Zadeva T-865/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2022 – Nevinnomysskiy Azot in NAK „Azot“/Komisija („Dumping – Uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike – Izvedbena uredba (EU) 2019/1688 – Dokončna protidampinška dajatev – Stopnja dumpinga – Določitev normalne vrednosti – Prilagoditve – Računska določitev izvozne cene – Poštena primerjava – Škoda za industrijo Unije – Izračun nelojalnega znižanja prodajnih cen – Prodaja med povezanimi družbami – Vzročna zveza – Izračun stopnje škode – Odprava škode – Pravilo nižje dajatve – Uporaba razpoložljivih podatkov“)

19

  • L 288(zakonodaja) –9. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2183 z dne 8. novembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

21

  • C 421 (informacije in objave) – 4. november 2022

2022/C 421/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

54

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 16. november 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih