TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L297 do L308 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

 • L 297 (zakonodaja) – 17. november 2022

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2022/1975 z dne 13. oktobra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s spremembo prilog 10-A in 10-B k Sporazumu ( UL L 271, 19.10.2022 )

85

 • L 299 (zakonodaja) –18. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2259 z dne 14. novembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3307 90 00 kot druge parfumerijske izdelke, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.)

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2260 z dne 14. novembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3924 90 00 kot drugi higienski ali toaletni izdelki, iz plastičnih mas.)

17

 • C 438 (informacije in objave) –18. november 2022

2022/C 438/07 – Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

7

 • L300 (zakonodaja) –21. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2268 z dne 18. novembra 2022 o zaključku pregleda „novega izvoznika“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta in zaključku registracije uvoza

6

 • L301 (zakonodaja) –22. november 2022

Sklep št. 1/2022 Pridružitvenega odbora EU-Ukrajina v trgovinski sestavi z dne 25. oktobra 2022 glede posodobitve Priloge XV (Približevanje carinske zakonodaje) k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2022/2286]

214

 • C 442 (informacije in objave) – 22. november 2022

2022/C 442/03 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

3

 • L304 (zakonodaja) –24. november 2022

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/353 z dne 3. marca 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz jeklenih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL L 65, 4.3.2020 )

108

 • L305 (zakonodaja) –25. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2302 z dne 23. novembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

9

 • L307 (zakonodaja) –28. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2316 z dne 25. novembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

57

 • C 452 (informacije in objave) – 29. november 2022

2022/C 452/08 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz ročnih vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

26

 • L308 (zakonodaja) –29. november 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2329 z dne 28. novembra 2022 o spremembi Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Egipt in Turčijo na seznamu tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk nekaterih enoprstih kopitarjev v Unijo ( 1 )

5

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 29. november 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih