TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L300 do L301 / 2020 (pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature)

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 300 (zakonodaja) – 14. september 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1274 z dne 1. julija 2020 o določitvi pavšalnega znižanja uvozne dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav

24

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1275 z dne 6. julija 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo

26

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1276 z dne 11. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi bromoksinil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

32

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1277 z dne 9. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/680/EU o dovoljenju Kraljevini Danski in Kraljevini Švedski, da podaljšata uporabo posebnega ukrepa z odstopanjem od členov 168, 169, 170 in 171 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

35

  • C 303 (informacije in objave) – 14. september 2020

2020/C 303/02 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(dodano novo besedilo k pojasnjevalni opombi k podštevilki KN „ 3926 40 00 Kipci in drugi okrasni predmeti “ …)

2

2020/C 303/03 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(dodano novo besedilo k pojasnjevalni opombi k tarifni podštevilki 7320 90 30„7323 – Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice itd., iz železa ali jekla:)

3

2020/C 303/05 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protisubvencijskih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike

7

2020/C 303/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike

18

  • C 304 (informacije in objave) – 14. september 2020

2020/C 304/02 – Zadeva C-630/19: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 26. februarja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – PAGE International Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Odbitek vstopnega davka – Direktiva 2006/112/ES – Člena 168 in 176 – Izključitev pravice do odbitka – Naročanje gostinskih storitev – Klavzula standstill – Pristop k Evropski uniji)

2

2020/C 304/03 – Združeni zadevi C-632/19 in C-633/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 16. julija 2020 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija) – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV (C-632/19 in C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 in C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19) (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Damping – Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom s Kitajske – Uredba (ES) št. 91/2009 – Veljavnost in razlaga – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega okvira spora o glavni stvari in razlogov, ki utemeljujejo potrebo po odgovoru na vprašanja za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

3

  • L 301 (zakonodaja) – 15. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1279 z dne 9. septembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek se uporablja kot medalja, ki se osebi podeli po uspehu na tekmovanju, s trakom ali brez njega – Izdelek je treba uvrstiti pod oznako KN 7117 19 00 kot „druga imitacija nakita iz navadnih kovin. Uvrstitev pod tarifno številko 8306 kot „okraski iz navadnih kovin“ je izključena, saj izdelek ni namenjen za okras doma, pisarnah itd.)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1280 z dne 14. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi benalaksil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1281 z dne 14. septembra 2020 o neodobritvi aktivne snovi etametsulfuron-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 )

7

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1283 z dne 14. septembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6353) ( 1 )

12

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 15. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih