TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L359 do L360 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 359 (informacije in objave) – 11. oktober 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1784 z dne 8. oktobra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1788 z dne 8. oktobra 2021 o opustitvi dokončnih protidampinških dajatev, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1784 na uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

105

  • L 360 (zakonodaja) – 11. oktober 2021

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1774 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1493 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

108

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1775 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/789 o dovoljenju Madžarski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

110

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1776 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/791/ES o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da še naprej uporablja ukrep z odstopanjem od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

112

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1777 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Italiji, da uporabi nižje stopnje obdavčevanja za plinsko olje za ogrevanje in električno energijo, dobavljeno v občini Campione d’Italia

115

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1778 z dne 5. oktobra 2021 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

117

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1779 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1013/EU o dovoljenju Republiki Avstriji, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

120

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1780 z dne 5. oktobra 2021 o spremembi Odločbe 2009/790/ES o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

122

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1781 z dne 7. oktobra 2021 o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Gambijo

124

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 11. oktober 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih