TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L382 do L385 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 382 (zakonodaja) – 16. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1701 z dne 10. novembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1702 z dne 10. novembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

4

  • L 383 (zakonodaja) – 16. november 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1704 z dne 23. oktobra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020

3

  • L 384 (zakonodaja) – 17. november 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1713 z dne 16. novembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1382 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi

6

  • L 385 (zakonodaja) – 17. november 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1707 z dne 13. novembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovni carinski organizaciji v zvezi s sprejetjem pojasnjevalnih opomb, mnenj o uvrstitvi ali drugih nasvetov o razlagi harmoniziranega sistema ter priporočil za zagotovitev enotnosti pri razlagi harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu

11

  • C 389 (informacije in objave) – 16. november 2020

2020/C 389/04 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(hladno valjani ploščati izdelki iz jekla / LR Kitajska / Ruska federacija / protidampinška dajatev)

4

  • C 390 (informacije in objave) – 16. november 2020

2020/C 390/18 – Zadeva C-509/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 10. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht München – Nemčija) – BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Uredba (EU) št. 952/2013 – Člen 71(1)(b) – Carinska vrednost – Uvoz elektronskih proizvodov, opremljenih s programsko opremo)

13

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. november 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih