TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L436 do L438 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 436 (zakonodaja) – 28. december 2020

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2239 z dne 23. decembra 2020 o podaljšanju ukrepa, ki ga je sprejel izvršilni organ Združenega kraljestva Health and Safety Executive za dostopnost na trgu in uporabo proizvodov za razkuževanje rok na podlagi formulacije 2, ki jo priporoča SZO, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

32

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2240 z dne 23. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1742 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9624) ( 1 )

34

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2241 z dne 23. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9626) ( 1 )

39

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2242 z dne 23. decembra 2020 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N1 v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9628) ( 1 )

69

Priporočilo Komisije (EU) 2020/2243 z dne 22. decembra 2020 o usklajenem pristopu k potovanju in prometu v odziv na različico virusa SARS-COV-2, odkrito v Združenem kraljestvu

72

  • L 437 (zakonodaja) – 28. december 2020

Uredba (EU) 2020/2222 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s čezmejno infrastrukturo, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod Rokavskim prelivom ( 1 )

43

Uredba (EU) 2020/2224 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o skupnih pravilih za zagotovitev osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

74

Uredba (EU) 2020/2225 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti po koncu prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

86

Uredba (EU) 2020/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi s koncem prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

97

Uredba Sveta (EU) 2020/2230 z dne 18. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

120

Uredba Sveta (EU) 2020/2231 z dne 18. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

135

Sklep Sveta (EU) 2020/2232 z dne 22. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v zvezi s sprejetjem sklepa o določitvi seznama 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne za članstvo v arbitražnem senatu v okviru Sporazuma o izstopu, ter o rezervnem seznamu oseb, ki so pripravljene in sposobne delovati kot člani Unije v arbitražnem senatu v okviru Sporazuma o izstopu

182

  • L 438 (zakonodaja) – 28. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2202 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk živali iz ribogojstva v Evropsko unijo ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2203 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo ( 1 )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2204 z dne 22. decembra 2020 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo ( 1 )

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2205 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronsko odvisno ozemlje Guernsey na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita vnos pošiljk perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ter njihov tranzit skozi Unijo ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2206 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009 glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznamu tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Unijo ( 1 )

15

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2207 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2208 z dne 22. decembra 2020 o vključitvi Združenega kraljestva med tretje države, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk sena in slame v Unijo ( 1 )

21

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2209 z dne 22. decembra 2020 o spremembi prilog I, II in III k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/626 glede vnosov Združenega kraljestva in kronskih odvisnih ozemelj na seznamu tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

24

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2210 z dne 22. decembra 2020 d o spremembi prilog III, VI, VII, IX, X, XI in XII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 glede zahtev v zvezi z varovanim območjem Severne Irske ter prepovedi in zahtev za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Združenega kraljestva v Unijo ( 1 )

28

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2211 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 glede Združenega kraljestva

41

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2212 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva in kronskega odvisnega ozemlja Jersey (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9453) ( 1 )

44

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2213 z dne 22. decembra 2020d o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznamu tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9547) ( 1 )

48

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2214 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu 2012/137/EU glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz semena domačih prašičev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9551) ( 1 )

51

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2215 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu 2011/630/EU glede vnosov za Združeno kraljestvo in nekatera kronska odvisna ozemlja na seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9552) ( 1 )

54

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2216 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Odločbi 2006/168/ES glede vnosa za Združeno kraljestvo in nekatera kronska odvisna območja na seznamu tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos govejih zarodkov ( 1 )

57

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2217 z dne 22. decembra 2020 o spremembi prilog I in III k Sklepu 2010/472/EU glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9554) ( 1 )

60

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2218 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge k Sklepu 2011/163/EU glede odobritve načrtov spremljanja ostankov, ki so jih predložili Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9556) ( 1 )

63

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 28. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih