TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L64 do L73 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • L 64 (zakonodaja) – 1. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/442 z dne 28. februarja 2023 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/1171 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

12

  • L 65 (zakonodaja) –2. februar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/446 z dne 27. februarja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Ligustrum delavayanum in Ligustrum japonicum s poreklom iz Združenega kraljestva ter Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/448 z dne 1. marca 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/574 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

28

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/262 z dne 7. septembra 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 1233/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov ( UL L 38, 8.2.2023 )

238

  • L 67 (zakonodaja) –3. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/453 z dne 2. marca 2023 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/141 na uvoz nekaterega pribora (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanega ali nedokončanega, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterega pribora (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanega ali nedokončanega, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne

19

  • L 68 (zakonodaja) –6. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/462 z dne 2. marca 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

4

  • C 83 (inforamcije in objave) –6. marec 2023

2023/C 83/19 – Zadeva T-746/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. decembra 2022 – Grünig/Komisija (DampingUvoz nekaterih polivinil alkoholov s poreklom iz Kitajske – Dokončna protidampinška dajatev – Izvzetje uvoza, za katerega velja posebna raba – Ničnostna tožba – Ločjivost – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Neposredno nanašanje – Izpodbojni akt – Dopustnost – Člen 9(5), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/1036 – Nediskriminatorna uvedba dajatve – Enako obravnavanje)

17

2023/C 83/20 – Zadeva T-747/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. decembra 2022 – EOC Belgium/Komisija (DampingUvoz nekaterih polivinil alkoholov s poreklom iz Kitajske – Dokončna protidampinška dajatev – Izvzetje uvoza, za katerega velja posebna raba – Ničnostna tožba – Ločjivost – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Neposredno nanašanje – Izpodbojni akt – Dopustnost – Člen 9(5), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/1036 – Nediskriminatorna uvedba dajatve – Enako obravnavanje)

18

  • L 71 (zakonodaja) –9. marec 2023

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2023/419 z dne 24. februarja 2023 o izvajanju člena 8a Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini ( UL L 61, 27.2.2023 )

44

  • C 89 (informacije in objave) –10. marec 2023

2023/C 89/06 – Uradno obvestilo v skladu z zakonikom o schengenskih mejah – Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške

14

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 10. marec 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih