TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L81 do L88 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • L 83 (zakonodaja) – 22. marec 2023

Uredba (EU) 2023/657 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2023 o določitvi pravil za uveljavljanje pravic Unije pri izvajanju in izvrševanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

1

  • L 84 (zakonodaja) –23. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/667 z dne 22. marca 2023 o odobritvi dajanja na trg posušenih orehov Canarium indicum L. kot tradicionalnega živila iz tretje države in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

  • C 107 (informacije in objave) –23. marec 2023

2023/C 107/03 – Obvestilo Komisije o seznamu izdelkov, ki se v Evropsko unijo uvozijo brez carin z uporabo tarife za države z največjimi ugodnostmi in za katere se lahko uporablja kumulacija v okviru nekaterih sporazumov o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami AKP

50

2023/C 107/04 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

63

  • L 86 (zakonodaja) –24. marec 2023

Sklep Sveta (EU) 2023/676 z dne 20. marca 2023 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

  • L 88 (zakonodaja) –24. marec 2023

Uredba (EU) 2023/675 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2023 o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna

1

  • C 111 (informacije in objave) –27. marec 2023

2023/C 111/04 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

4

2023/C 111/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

5

  • C 111 (informacije in objave) –27. marec 2023

2023/C 112/08 – Zadeva C-635/21, LB GmbH (Air loungers): Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. februarja 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Bremen – Nemčija) – LB GmbH./Hauptzollamt D (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifna številka 9401 – Vsebina – Napihljivi kavči (air loungers))

6

2023/C 112/13 – Zadeva C-788/21, Global Gravity: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. februarja 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Esbjerg – Danska) – Skatteministeriet Departementet/Global Gravity ApS (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Uvrstitev blaga – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 7616 99 90 in 8609 00 90Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Pojem, zabojnik)

10

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 27. marec 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih