TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L068 in L069 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 68 (zakonodaja) – 26. februar 2021

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/339 z dne 25. februarja 2021 o izvajanju člena 8a Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

29

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/342 z dne 25. februarja 2021 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Kraljevine Tajske, kolikor se nanaša na družbo River Kwai International Food Industry Co., Ltd, po ponovnem začetku vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

149

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/349 z dne 25. februarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

179

Sklep Sveta (SZVP) 2021/353 z dne 25. februarja 2021 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

189

Sklep št. 1/2021 Partnerskega sveta, ustanovljenega s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, z dne 23. februarja 2021 glede datuma prenehanja začasne uporabe v skladu s Sporazumom o trgovini in sodelovanju [2021/356]

227

  • L 069 (zakonodaja) – 26. februar 2021

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/358 z dne 22. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/563 o dovoljenju Republiki Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

4

  • C 064 (informacije in objave) – 24. februar 2021

2021/C 66/11 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in Uredbi Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

46

2021/C 66/12 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

47

2021/C 66/14 – Obvestilo o začetku postopka glede možnega podaljšanja zaščitnega ukrepa, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

50

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 26. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih