TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L431 in L432 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 431 (zakonodaja) – 21. december 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2154 z dne 14. oktobra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, veterinarskimi spričevali in uradnim obveščanjem o premikih proizvodov živalskega izvora iz kopenskih živali znotraj Unije ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2159 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

34

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2161 z dne 18. decembra 2020 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/915 za uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih aluminijastih folij v zvitkih, poslanih iz Tajske ne glede na to, ali so deklarirane kot s poreklom iz Tajske ali ne, ter o registraciji takega uvoza

42

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2162 z dne 18. decembra 2020 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2384 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/271 na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih aluminijastih folij, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot s poreklom iz Tajske ali ne, ter o registraciji takega uvoza

48

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2163 z dne 18. decembra 2020 o izvajanju pravil o poreklu iz preferencialnih trgovinskih režimov Unije v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko

55

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2165 z dne 9. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta glede minimalnih standardov kakovosti podatkov in tehničnih specifikacij za vnos fotografij in daktiloskopskih podatkov v schengenski informacijski sistem (SIS) na področju mejnih kontrol in vračanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8599)

61

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ( UL L 421 14.12.2020 )

78

  • L 432 (zakonodaja) – 21. december 2020

Uredba (EU) 2020/2170 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije

1

Uredba (EU) 2020/2171 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

4

Uredba (EU) 2020/2172 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

7

  • C 442 (informacije in objave) – 21. december 2020

2020/C 442/06 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

2020/C 442/07 – Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

18

  • C 443 (informacije in objave) – 21. december 2020

2020/C 443/23 – Zadeva T-307/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2020 – Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Komisija (Damping – Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz KitajskeUvedba dokončnih protidampinških dajatev – Pravica do obrambe – Izračun stopnje dampinga – Primerljiva država – Škoda – Vzročna zveza)

20

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 21. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih