TRINET

Prijava v portal e-carina in testiranje XML poslovanja s CURS

1. Navodila za prijavo in
uporabo
portala
e_carinaPomembno! Carinski portal e-carina je potrebno odpreti izključno v brskalniku Microsoft Internet Explorer!1.1. Prijava v portal e-carina


Pri prijavi v portal e-carina vedno izberite produkcijsko
okolje
(in ne testno!):Produkcijsko okolje (Environment: Production) izberite
vedno, ne glede na to, ali ste testiranje že opravili ali ne.
1.2. Prijava pooblaščenca za urejanje
e-poslovanja s CURS


Uporabnik je oseba (pravna oseba, samostojni
podjetnik, fizična oseba ali združenje oseb, ki mu je priznana
sposobnost izvajanja pravnih aktov, a nima pravnega statusa pravne
osebe), v imenu katere imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil, ki
jih uporabnik s prijavo evidentira v okviru eposlovanja s CURS, s
pomočjo teh potrdil izvajajo e-poslovanje s CURS;


Špediter: podjetja, ki vlagajo deklaracije
izključno v svojem imenu, vpišejo Ne, podjetja
(špedicije), ki pa v carinskem postopku zastopajo tudi druga
podjetja, vpišejo Da


Upravičena oseba je zakoniti zastopnik uporabnika
(običajno je to direktor), ki je pravna oseba, ali fizična
oseba, ki je sama uporabnik, ali pooblaščena oseba uporabnika,
opredeljenega v prejšnji alinei;


Pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS
je imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, ki mu uporabnik
dovoli, da lahko s pomočjo svojega kvalificiranega digitalnega
potrdila v njegovem imenu izvaja e-poslovanja s CURS, ki ga omogoča
CURS
1.3. Dodajanje lokacij – vnos naslova in izbira
posrednika


Kot posrednik se uporablja sporočilni sistem X.400. Pozorni bodite
pri vnosu naslova. Vpis mora biti brez presledkov, kot ločilo pa se
uporablja znak /


Podatki o šifri lokacije in naslovu pri posredniku se
morajo ujemati s podatki na prijavnici za RIP s CURS X.400 (razdelek
Podatki za izmenjavo, polji X.400 naslov ter Lokacija).


Šifro lokacije preverite v modulu EUL z ukazom EUL /
Registracija (šifra lokacije je vpisana v polju Org.enota)


Primer pravilno vpisanega naslova pri posredniku X.400::V
kolikor ne poznate x.400 naslova, nam to sporočite na
helpdesk@trinet.si
1.4. Dodajanje oz. prijava digitalnega
certifikata


V portal e_carina je potrebno prijaviti vsaj dva certifikata:
en certifikat za podpisovanje in en certifikat za šifriranje
podatkov.


Uporabite lahko en sam certifikat, ki ga pa morate prijaviti
dvakrat: pri prvi prijavi v polju Uporaba izberite
možnost Podpis. Nato prijavite nov certifikat, izberite isti
certifikat kot pri prvi prijavi, ter v polju Uporaba
izberite možnost Kodiranje.


Primer:Po opravljeni namestitvi certifikatov morate imeti v pregledu
prijavljenih digitalnih potrdil vsaj dva certifikata.


Prijavite lahko tudi več certifikatov, vendar le za podpisovanje.
Za šifriranje se lahko uporabi le en certifikat (ki velja za
vse lokacije).
2. Testiranje elektronskega
poslovanja za modul Knjigovodski vpisi in EUL S16


Za izvedbo testiranja elektronskega poslovanja potrebujete programsko zbirko TLM ver. 2.2.97.565 in program Avtomat ver. 1.0.0.501. Testiranje poteka v štirih korakih: • izbira certifikata


 • nastavitev parametrov za RIP


 • izvedba testiranja


 • vključitev v produkcijo XMLPogoj za začetek
testiranja je uspešna prijava v portal e-carina, ki vključuje
prijavo lokacij, digitalnih potrdil in področij izmenjave podatkov.


2.1. Nastavitev certifikatov za podpisovanje in šifriranje • Podpisovanje: Na računalniku,
  kjer je nameščen TN Avtomat, pojdite v mapo C: Program
  Files Trinet Avtomat
  (1) in kliknite AvtoSetup.exe (2). V
  meniju Možnosti kliknite na Nastavitve (3), označite ukaz
  SignXML2 (4). S klikom na gumb za izbiro certifikata … (5).
  se odpre seznam certifikatov, ki so nameščeni na računalniku.
  Izberite certifikat, s katerim boste podpisovali listine. Bodite
  pozorni, da se ob izbiri izpiše „Private Key Exist:
  Available“ Potrdite OK (9) in Shrani (10).


 • Šifriranje: Označite ukaz DecryptXML2 (6). Iz
  seznama izberite certifikat, s katerim želite šifrirati
  podatke. Potrdite OK (9) in Shrani (10)


2.2. Nastavitev parametrov za RIP


Opozorilo!
Po spreminjanju parametrov za RIP ni več možno pošiljanje
„rednih“ deklaracij (ker gredo podatki v testno okolje
CURS).


Modul Knjigovodski vpisi


Izberemo ukaz Šifranti -> KV dovoljenja. Izberemo
dovoljenje, za katerega bomo izvedli testiranje in ga odpremo z
ukazom UrediV polju RIP produkcija vpišemo Ne, v
podpolju pa izberemo format sporočil XML.


Modul EUL


Izberemo ukaz EUL -> Programske nastavitve.V polju RIP produkcija vpišemo Ne, v
polju Format pa izberemo format sporočil XML.


Modul EUL S16


Imetniki modula EUL S16 (špediterji, ki za svoje stranke
vlagajo dopolnilne deklaracije v obliki seznama), morajo nastaviti
obe nastavitvi (KV in EUL).
2.3. Postopek testiranja


Za imetnike dovoljenj za računalniško izmenjavo podatkov s
carino (RIP), je testiranje poenostavljeno.


Opis postopka testiranja: • izdelamo eno deklaracijo (en knjigovodski vpis). Deklaracijo
  pošljemo v RIP na običajen način. Počakamo, da je deklaracija
  sprejeta.


 • nato izdelamo seznam (na podlagi poslanega EULa) in ga
  pošljemo v rip na običajen način – uporabimo ukaz RIP /
  Pošlji oz. tipko F8 (v rip se pošlje seznam Vs.406
  – vloga=N)


 • nato sprejeti seznam pošljemo še kot dokončni
  seznam: to storimo z ukazom RIP / Pošlji dokončni seznam: (v
  rip se pošlje seznam Vs.406 – vloga=D)
Dokončni seznam:


Prehod na XML elektronsko poslovanje pomeni tudi prehod na popolno
brezpapirno poslovanje s CURS. Tiskanje Lista 1 in Lista 2 tako ni
več potrebno. Namesto Lista 1, ki je dejansko pomenil zaključevanje
seznama, to vlogo nadomešča „dokončni seznam“.
Dokončni seznam tako označuje, da gre za končni seznam za obdobje ter
da vsebuje podatke o vseh sprejetih deklaracijah v obdobju. To
pomeni, da lahko seznam za določeno obdobje pošiljate v RIP
(tudi večkrat, če je potrebno) in preverjate podatke v seznamu s
podatki na Cursu. Ko so podatki usklajeni in želite „zaključiti“
obdobje, seznam enostavno pošljete še enkrat kot
dokončni seznam (z ukazom RIP / Pošlji dokončni seznam).
2.4. Vključitev v produkcijo XML


Po opravljenem testiranju pokličite na CURS (kontakna oseba je
g.Železnikar, tel.: 01/478-39-68) in se dogovorite glede prehoda v
produkcijo!


Dejansko vključitev v produkcijo lahko preverite na portalu
e-carina:Pri vseh področjih izmenjave, za katera ste uspešno
opravili testiranje in vas je CURS vključil v produkcijo, mora biti
označeno polje Produkcija: v stolpcu Prod mora biti vpisana 1,
v stolpcu Test pa mora biti vpisana 0.


Če ponovim, kombinacija Test=1, Prod=0 na gornji sliki torej
pomeni testiranje, Test=0, Prod=1 pa pomeni, da ste vključeni v
produkcijo.


Nato je potrebno nastaviti še parametre za RIP.


Modul Knjigovodski vpisi


Izberemo ukaz Šifranti -> KV dovoljenja. Izberemo
dovoljenje in ga odpremo z ukazom Uredi


V polju RIP produkcija vpišemo Da (v
podpolju ostane format sporočil XML).


Modul EUL


Izberemo ukaz EUL -> Programske nastavitve.


V polju RIP produkcija vpišemo Da, v
polju Format ostane format XML.


Modul EUL S16


Imetniki modula EUL S16 (špediterji, ki za svoje stranke
vlagajo dopolnilne deklaracije v obliki seznama), morajo nastaviti
obe nastavitvi (KV in EUL).
Pripravila: Tomaž Leban, Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih