TRINET

Uvedba davčnih blagajn v Republiki Sloveniji

Uvedba davčnih blagajn v Republiki Sloveniji

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov se v Sloveniji od 02.01.2016 dalje uvaja sistem davčnih blagajn.

Sistem davčnih blagajn bo potekal v obliki potrjevanja računov preko interneta pri Finančni upravi: zavezanec mora podatke o računu pred izdajo računa poslati na Finančno upravo, ki račun potrdi in dodeli enkratno identifikacijsko oznako (EOR), ki jo nato zavezanec izpiše na izdanem računu kot dokazilo, da je račun potrjen pri davčnem organu.

Davčno potrjevanje bo obvezno za vse račune, ki bodo plačani v gotovini (po novi zakonodaji se za gotovinsko plačilo štejejo skoraj vsa plačila razen neposrednih nakazil na transakcijski račun). Poleg tega bo možno davčno potrjevati tudi ostale (negotovinske) račune.

Davčno potrjevanje računov bo možno izvajati od 01.12.2015 dalje, obvezno pa bo od 02.01.2016 dalje.

Obveznosti zavezancev

Sprejem internega akta

Zavezanec mora za potrebe davčnega potrjevanja računov pred začetkom izvajanja davčnega potrjevanja računov sprejeti interni akt s katerim:

 • pripravi popis poslovnih prostorov ter dodeli oznake poslovnim prostorom
 • predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov

Primer: Primer internega akta (vir: FURS)

Zavezanec mora določiti tudi oznake vseh oseb, ki bodo poslovale z gotovino (oznaka in davčna številka osebe).

  Pridobitev namenskega digitalnega potrdila

  Zavezanec mora pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. Zahtevek za dodelitev namenskega digitalnega potrdila bo možno vložiti preko portala eDavki (predvidoma v novembru). Namensko digitalno potrdilo, ki ga bo izdalo Ministrstvo, pristojno za javno upravo, bo za zavezance brezplačno.

  Obvestilo o obveznem izstavljanju računov

  Zavezanec mora v poslovnem prostoru na kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznostih kupca, ki mora prevzeti in zadržati izdani račun.

  Vezana knjiga računov

  Zavezanec mora pridobiti potrjeno vezano knjigo računov (vsaj en izvod), ki omogoča izdajanje računov v primeru nedelovanja davčne blagajne (strojne oz. programske opreme).

  Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu

  Zavezanec mora davčnemu organu sporočiti podatke o vseh svojih poslovnih prostorih oziroma prodajnih mest, kjer bo izdajal račune (to mora storiti pred začetkom izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov).

  Izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov

  Zavezanec mora za davčno potrjevanje računov pridobiti ustrezno davčno blagajno (programsko opremo), ki omogoča izmenjavo podatkov o izdanih računih preko interneta s Finančno upravo in je usklajena z določbami Zakona o davčnem potrjevanju računov.

  • Davčna blagajna mora omogočiti posredovanje podatkov o računu davčnemu organu preko elektronske povezave (podatki o računu morajo biti podpisani z namenskim digitalnim potrdilom ter vsebovati vse predpisane podatke, npr. številko računa iz treh delov, čas izdaje računa, oznako fizične osebe, ki izda račun z navedbo davčne številke osebe, zaščitno oznako izdajatelja računa ZOI)
  • Davčna blagajna potem, ko informacijski sistem davčnega organa preveri in potrdi račun, omogoči zavezancu, da račun izda kupcu (z navedbo enkratne identifikacijske oznake računa EOR na izpisu računa)

  Trinet TLM davčna blagajna

  Uporabnikom programske opreme Trinet TLM bo postopek davčnega potrjevanja izdanih računov na voljo v sklopu TLM modula Fakturiranje oz. modula Blagajna (v primeru davčnega potrjevanja izdanih računov, ki bodo plačani v gotovini).

  Omogočeno bo:

  • pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih zavezanca davčnemu organu
  • izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov
  • naknadno izvajanje postopka potrjevanja računov (v primeru izdaje računa brez EOR oznake, npr. v primeru izpada elektronske povezave oz. interneta)
  • izvajanje postopka potrjevanja računov izdanih iz vezane knjige računov (če se v primeru okvare elektronske naprave za izdajo računov uporabi vezana knjiga računov)
  • hranjenje kopij vseh izdanih računov

  Programska oprema bo implementirana v skladu s predpisano zakonodajo ter tehničnimi specifikacijami davčnega organa (programska oprema zavezancem onemogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami Zakona o davčnem potrjevanju računov).


  Za dodatne informacije v zvezi z davčnim potrjevanjem računov pišite na: info@trinet.si

  Pripravil: Tomaž Leban

  Ljubljana, 2. november 2015

  © TRINET Informatika, d.o.o.

  Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih